۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه

درباره نقد فمینیستی به تفکیک لیبرال عمومی-خصوصی

دارم متنی ترجمه می کنم در مورد فلسفه سیاسی معاصر فمینیستی

 

نقد فمینیست ها به تفکیک لیبرالی عمومی-خصوصی (public-private distinction) و مفهوم لیبرالی حریم خصوصی (privacy) را راستش زیاد نپسندیدم. برخی فمینیستها به خاطر نقدشان به ساختار خانواده سنتی معتقدند باید دست دولت را برای اجرای عدالت در درون خانواده بازگذاشت. لیبرالها در برابر معتقدند دولت نباید در حریم خصوصی دخالت کنند. لیبرالها وظیفه دولت را اجرای عدالت در حوزه عمومی می دانند و خانواده را جز حریم خصوصی می دانند. من با رویکرد لیبرالها همدلترم و حسم این است که برقراری عدالت در حوزه عمومی، و گسترش آزادیهای پایه در آن، به تدریج و در طول چندین نسل بدون آنکه نیازی به دخالت دولت در حوزه خصوصی خانواده باشد، ساختار خانواده سنتی را عادلانه تر خواهد کرد. البته باید باز فکر کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر