۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

مفهوم دشوار اجماع همپوشان

اجماع همپوشان (overlapping consensus)  شاید سخت ترین و دیریاب ترین مفهوم در فلسفه سیاسی رالز (متاخر یا همان رالز کتاب لیبرالیسم سیاسی) است. کسی آنرا بفهمد همه فلسفه رالز را فهمیده است. امروز که بعد از بیش از یک سال مقاله "پاسخ به هابرماس" رالز را شاید برای بار دهم خواندم (در چاپ 1996 لیبرالیسم سیاسی هم ضمیمه شده) و باز نکات جدید در مورد اجماع همپوشان آموختم، به این نظر رسیدم. به نظرم کسی که اجماع همپوشان را خوب بفهمد، لیبرالیسم سیاسی را خوب فهمیده است. در وبینارهای فلسفه سیاسی، خصوصا جلسات سوم و چهارم، در مورد اجماع همپوشان صحبت کرده ام. در این مقاله هم به اجماع همپوشان اشاره کرده ام و کوشیده ام با نگاهی کاربردی دربحث گذار به دموکراسی در ایران، فرق اجماع همپوشان با مودوس ویوندی را در اندیشه رالز توضیح دهم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر