۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

دو نکته در مورد مصاحبه مطبوعاتی امروز روحانی

1- اینکه روحانی دنیا دیده است، به خاطر تحصیل تحصیلات تکمیلی در انگلستان در کنار سفرهای متعدد، و غرب و غربی ها را از نزدیک و نه حتی تنها از پشت خطوط کتابها می شناسد خیلی امتیاز مهمی است و در عمل و گفتار او (من جمله مصاحبه مطبوعاتی امروز) نمود دارد. تاثیر این جهان دیدگی را مقایسه کنید با نگاه آقای خامنه ای به غرب، که تمام ذهنش متمرکز بر دشمنی با غرب و آمریکا است، بدون اینکه در تمام دوران رهبری اش یک سفر به خارج از ایران داشته باشد.

2- گذار به دموکراسی در ایران بدون رفع حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی ممکن نیست. قدری که من از سخنان امروز روحانی در مصاحبه مطبوعاتی و اشاره خیلی کوتاه او به مسئله زندانیان سیاسی فهمیدم، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تنها با فشار اجتماعی و طرح این مسئله به عنوان یک مطالبه ملی میسر خواهد شد. یعنی روحانی می تواند در این زمینه با بالایی ها چانه زنی کند، ولی فشار ما در جامعه مدنی از پایین برای موفق شدن این چانه زنی نقش مهمی خواهد داشت.

 این یادداشت را قبلا در موضوعی مشابه نوشته ام که ممکن است بی ربط نباشد.

 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر