۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

ریشه‌های رمانتیسیسم آیزیا برلین به زبان ترکی

اخیراً ترجمه ترکی The Roots of Romanticism [ریشه‌های رمانتیسیسم] اثر آیزیا برلین را با عنوان Romantikliğin Kökleri با ترجمه مته تونچای می خوانم. مته تونچای که در اندیشه سیاسی گرایش چپ لیبرال دارد (از جهاتی شبیه خود من) استاد تاریخ دانشگاه بیلگی استانبول و از مترجمان مطرح ترکیه در آثار فلسفی است و ترجمه هایش در ترکی از جهت کیفیت و زیبایی از جهاتی شبیه ترجمه های داریوش آشوری در فارسی است.

با خواندن کتاب انسان در برابر عمق فکری سر آیزیا برلین و ریزبینی‌های او سر تعظیم فرو می آورد. برلین در این کتاب و سایر آثارش به خوبی جدال میان طرفداران روشنگری (که عمدتاً فلاسفه فرانسوی دوران انقلاب فرانسه بودند) و رمانتیکها (عمدتاً متفکران آلمانی همان دوران و کمی بعدتر) را در نیمه دوم قرن هجدم و نیمه اول قرن نوزدهم ترسیم می کند. برلین معتقد بود که "تعرف الاشیا باضدادها" (امور را با شناخت ضدشان به خوبی می توان شناخت) و یکی از راههای بسیار خوب شناخت روشنگری شناخت جریان مهم ضد روشنگری آن دوران، یعنی جریان رمانتیسم است. او به منتقدان آلمانی روشنگری در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، یعنی کسانی چون نیچه، مارکس، هایدگر، کارل اشمیت و اشتراوس نپرداخته است، ولی به گمانم ریشه افکار این متفکران را هم تا اندازه زیادی می توان در نقدهای متفکران رمانتیک به مدرنیته سراغ گرفت. 

برلین در این اثر آشنایی خواننده را با متفکران اروپایی رمانتیک یا طرفدار روشنگری و آثار آنها پیش فرض می گیرد و از این منظر به نظرم بهتر است کتاب را همراه با مراجعه به دایره المعارفهای اینترنتی برای شناخت مجمل شخصیتهایش خواند. این اثر برلین با ترجمه عبدالله کوثری به فارسی نیز ترجمه شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر